Ogłoszenie o zmianie statutu OPUS NS FIZ z dnia 30.08.2021 r. - AgioFunds