Ogłoszenie o zmianie statutu OPUS NS FIZ z dnia 23 kwietnia 2019 r. - AgioFunds