Ogłoszenie o zmianie statutu OPOKA ECOWIPES FIZ AN z dnia 25.10.2018 r. - AgioFunds