Ogłoszenie o zmianie statutu NAPOLEON FIZ - AgioFunds