Ogłoszenie o zmianie statutu NAPOLEON FIZ z dnia 1.09.2022r. - AgioFunds