Ogłoszenie o zmianie statutu Municypalny FIZ z dnia 1 marca 2017 - AgioFunds