Ogłoszenie o zmianie statutu MPP FIZ AN dnia 27.08.2021 r. - AgioFunds