Ogłoszenie o zmianie statutu MPP FIZ AN dnia 15.07.2021 r. - AgioFunds