Ogłoszenie o zmianie Statutu MPP FIZ AN z dnia 20.10.2016 r. - AgioFunds