Ogłoszenie o zmianie statutu METRUM FIZ z dnia 16.04.2015r. - AgioFunds