Ogłoszenie o zmianie statutu METRUM FIZ z dnia 09.07.2014 - AgioFunds