Ogłoszenie o zmianie statutu METRUM FIZ z dnia 21 kwietnia 2017 r. - AgioFunds