Ogłoszenie o zmianie statutu MERU FUND FIZ z dnia 28.08.2018 r. - AgioFunds