Ogłoszenie o zmianie statutu MERU FUND FIZ z dnia 19 czerwca 2019 r. - AgioFunds