Ogłoszenie o zmianie statutu MERU FUND FIZ z dnia 11.09.2019 r. - AgioFunds