Ogłoszenie o zmianie statutu MERU FUND FIZ z dnia 08.10.2019 r. - AgioFunds