Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NS FIZ z dnia 9 września 2022 r. - AgioFunds