Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NS FIZ z dnia 6 lipca 2021 r. - AgioFunds