Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NS FIZ z dnia 3 grudnia 2021 r. - AgioFunds