Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NS FIZ z dnia 31 marca 2020 r. - AgioFunds