Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NS FIZ z dnia 27 stycznia 2023 r. - AgioFunds