Ogłoszenie o zmianie Statutu MEDICO NS FIZ z dnia 4.04.2019 r. - AgioFunds