Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NS FIZ z dnia 18 lutego 2021 r. - AgioFunds