Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NS FIZ z dnia 12 maja 2020 r. - AgioFunds