Ogłoszenie o zmianie Statutu MEDICO NS FIZ z dnia 12.09.2019 r. - AgioFunds