Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NS FIZ z dnia 1 lipca 2022 r. - AgioFunds