Ogłoszenie o zmianie Statutu MEDICO NS FIZ z dnia 29.09.2017r. - AgioFunds