Ogłoszenie o zmianie Statutu MEDICO NS FIZ z dnia 22.02.2018r. - AgioFunds