Ogłoszenie o zmianie Statutu MEDICO NS FIZ z dnia 15.03.2018r. - AgioFunds