Ogłoszenie o zmianie Statutu MEDICO NS FIZ z dnia 22.03.2018 r. - AgioFunds