Ogłoszenie o zmianie Statutu MEDIA VENTURE CAPITAL FIZ AN z dnia 24.10.2016 r. - AgioFunds