Ogłoszenie o zmianie statutu Media Venture Capital FIZ AN z dnia 22.08.2017 r. - AgioFunds