Ogłoszenie o zmianie Statutu MEDIA VENTURE CAPITAL FIZ AN z dnia 15.12.2016 r. - AgioFunds