Ogłoszenie o zmianie Statutu LMB FIZ AN z dnia 23.12.2016 r. - AgioFunds