Ogłoszenie o zmianie statutu LIVORNO CAPITAL FIZ AN z dnia 4.01.2022 r. - AgioFunds