Ogłoszenie o zmianie statutu LIVORNO CAPITAL FIZ AN z dnia 14.11.2018 r. - AgioFunds