Ogłoszenie o zmianie statutu LIVORNO CAPITAL FIZ AN z dnia 02.05.2022 r. - AgioFunds