Ogłoszenie o zmianie statutu LINETECH FIZ AN w likwidacji z dnia 30.04.2019 r. - AgioFunds