Ogłoszenie o zmianie statutu KOMUNALNY FIZ z dnia 31 marca 2020 r. - AgioFunds