Ogłoszenie o zmianie statutu Komunalny FIZ z 27.12.2018 r. - AgioFunds