Ogłoszenie o zmianie statutu Komunalny FIZ z 21.03.2019 r. - AgioFunds