Ogłoszenie o zmianie statutu Komunalny FIZ z 20.11.2019 r. - AgioFunds