Ogłoszenie o zmianie statutu Komunalny FIZ z 11.01.2019 r. - AgioFunds