Ogłoszenie o zmianie statutu Komunalny FIZ z 21.03.2017 r. - AgioFunds