Ogłoszenie o zmianie statutu Komunalny FIZ z 20.03.2017 r. - AgioFunds