Ogłoszenie o zmianie statutu Komunalny FIZ z 17.04.2018 r. - AgioFunds