Ogłoszenie o zmianie statutu Komunalny FIZ z 02.01.2018 r. - AgioFunds