Ogłoszenie o zmianie statutu InValue Multi-Asset FIZ z dnia 18.02.2019 r. - AgioFunds