Ogłoszenie o zmianie statutu InValue Multi-Asset FIZ z dnia 3.04.2019 r. - AgioFunds