Ogłoszenie o zmianie statutu InValue FIZ z dnia 3.04.2019 r. - AgioFunds